Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

Spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej w Brzesku

ARCHIWUM WYDARZEŃ » 2018 » Spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej w Brzesku

W dniu 15.03.2018 roku na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku grupa teatralna „Tacy sami”    z ŚDS w Łysej Górze  z przedstawieniem słowno – muzycznym pt.: „Przyjaźń” uczestniczyła  w spotkaniu integracyjnym.   Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości przez Panią Dyrektor- Urszulę Białka. Następnie wystąpił teatr z Krakowa, a po nim grupa teatralna z ŚDS  z Łysej Góry. Przedstawienie było nawiązaniem do odbywających się  w/w szkole  rekolekcji.  Uczyło szacunku dla drugiego człowieka, akceptacji   i pogłębiania pozytywnych relacji międzyludzkich. Na zakończenie spotkania każda z grup występujących otrzymała podziękowanie za udział oraz torebkę słodkości.