Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

ŚDS

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, w której zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu brzeskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia bardzo ważną funkcję gdyż zaspakaja potrzeby ludzi chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, aktywizuje ich, wypełnia wolny czas, zapewnia terapię nie odrywając ich od własnego środowiska.

Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny - wysokość opłaty uzależniona jest od dochodu uczestnika ( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

Przyjęcie odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Dom nasz jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, działającym na rzecz integracji społecznej oraz angażującym we wszystkie działania osoby niepełnosprawne.

ŚDS jest optymalną społecznie i ekonomicznie realizacją konstytucyjnych praw osób niepełnosprawnych. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy, realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.

Zajęcia w ŚDS są prowadzone zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji przygotowanym dla każdego uczestnika przez Radę Programową ŚDS.

W programach tych uwzględnia się wspieranie uczestnika w trakcie zajęć w ŚDS w trudnym dla niego i jego otoczenia okresie.