Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

KÓŁKO LITERACKIE

Zajęcia kółka odbywają się raz w tygodniu, w piątki. Zainteresowani domownicy zapoznają się z tekstami literackimi – wierszami, opowiadaniami, baśniami i bajkami. Rozmawiają o nich, oceniają postępowanie bohaterów, dzielą się własnymi wrażeniami na temat wysłuchanych utworów. Spotkania z książką staramy się uatrakcyjniać seansami filmowymi o podobnej tematyce oraz wsłuchiwaniem się w muzykę. 

Zajęcia kółka literackiego mają na celu:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

- czerpanie radości z kontaktu z książką,

- wzbogacanie słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie, ludziach i sobie,

- poznawanie nowych, ciekawych propozycji literackich,

- odszukiwanie w utworach literackich takich wartości jak dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda,

- kształtowanie umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem i formułowania własnych myśli,

- wyrabiania umiejętności wczuwania się w czyjąś sytuację – empatia,

- integrację przez wspólną pracę i zabawę.