Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

PRACOWNIA PLASTYCZNA

PRACOWNIE » PRACOWNIA PLASTYCZNA

Jest miejscem, w którym wiele osób wydobyło swoje ukryte talenty. Arteterapia wykorzystuje techniki malowania na szkle i naczyniach farbą witrażową, plakatówką czy farbą do ceramiki. Powstają obrazy malowane pastelem suchym lub olejnym, malowane farbami: akwarelowymi, plakatowymi, olejnymi oraz wyroby ceramiczne i gipsowe.

Celem prowadzonych zajęć plastycznych jest umożliwienie wyrażania tych przeżyć, które są trudne do wyrażania w słowach bądź tłumione. Dodatkową korzyścią jest odreagowanie emocji i napięć podczas prowadzonych zajęć. 

Instruktor prowadzący zajęcia jest dla uczestnika osobą towarzyszącą i zarazem współpracującą z nim. Zajęcia terapeutyczne są prowadzone metodą grupową w pomieszczeniach przygotowanych do tego celu i odpowiednio wyposażonych w materiały do terapii. Uczestnicy pracują samodzielnie wyrażając poprzez kolory swoje stany emocjonalne. Terapia plastyczna jest jedną z tych metod terapeutycznych, które nie stawiają przed uczestnikiem wymogu zwerbalizowania problemu. Jest to czynnik decydujący w pracy z osobami, które mają kłopoty z ujęciem w słowa swoich przeżyć lub nie potrafią nawiązywać kontaktów z innymi uczestnikami.