Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

PRACOWNIA EDUKACYJNA

PRACOWNIE » PRACOWNIA EDUKACYJNA

W pracowni tej zadania opierają się na prowadzeniu zajęć edukacyjnych utrwalających wiadomości szkolne. Cel ten jest realizowany poprzez różne urozmaicone ćwiczenia grafomotoryczne, rozpoznawanie figur geometrycznych i kolorów, gry edukacyjne, ćwiczenia w pisaniu oraz proste działania matematyczne. Dużo czasu poświęca się doskonaleniu poprawnej wymowy. Kolejne zagadnienia poruszane w pracowni to korzystanie z książek, słowników, map, atlasów oraz kalendarzy, jak również poznanie zasad wypełniania różnego rodzaju dokumentów i wniosków. Domownicy poznają również wartość pieniędzy. Uczestnicy tej pracowni uczą się również kultury osobistej oraz poprawnego zachowania się w miejscach publicznych.

Do pracowni edukacyjnej należy również dbanie o świetlicę, w której domownicy pogłębiają swoje zainteresowania poprzez oglądanie filmów przyrodniczych, edukacyjnych, komedii i interpretowanie ich. Słuchają muzyki i relaksują się. Uczą się estetyki i czystości oraz zachowania zasad bezpieczeństwa. Daje im to wiele satysfakcji i uczy samodzielności w życiu.