Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

PRACOWNIA KRAWIECKO - TEATRALNA

PRACOWNIE » PRACOWNIA KRAWIECKO - TEATRALNA

    Zajęcia teatralne mają na celu rozwijanie kreatywności, kształtowanie twórczej osobowości poprzez zabawę, taniec, śpiew, recytację, mimikę oraz uwrażliwiają na sztukę. Celem działań pracowni jest rozładowanie emocji, ujawnianie stanów emocjonalnych. Uczestnicy ćwiczą pamięć, uwagę, wymowę, rozwijają słownictwo. Jednym z zadań jest przygotowanie przedstawień i inscenizacji okolicznościowych, które będą przedstawiane podczas uroczystości domowych w placówce oraz poza nią. Już od 6 lat organizujemy Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych, na który zapraszamy grupy teatralne z innych ośrodków. Zajęcia teatralne uczą również kulturalnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy oglądają spektakle teatralne i filmy pobudzające do dyskusji, wyrażania własnego zdania. Organizowane są również wyjazdy do teatru i kina. Z kolei głównym założeniem pracowni krawieckiej jest rozwijanie sprawności manualnych oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zakresie posługiwania się igłą, szydełkiem, drutami, nauka szycia na maszynie, prostego kroju. W pracowni krawieckiej prowadzone są zajęcia z zaradności życiowej tj. prasowanie, reperacja odzieży, dbanie o porządek i czystość w swoim otoczeniu. Zdobyte umiejętności wykorzystuje się miedzy innymi do projektowania i wykonywania strojów teatralnych.