Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

PRACOWNIE » PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Pracownia wyposażona jest w pięć komputerów, skaner, drukarki, łącze internetowe, urządzenia multimedialne. Do pracy z tekstem wykorzystywane są programy Microsoft Word, Works. Dużą uwagę poświęca się na pracę w tych programach i kształcenie umiejętności poprawnego pisania tekstów i redagowania pism. Uczestnicy w ramach pracy w programach tekstowych uczą się zmiany stylu, wielkości i koloru czcionek, wstawiania rysunków, kopiowania i wycinania tekstów, tworzenia tabel, obramowania i cieniowania, automatycznego wypunktowania. Wielu uczestników korzysta również z programów graficznych do tworzenia własnych rysunków i obróbki grafiki. Możliwe jest również korzystanie z internetu i poczty elektronicznej. Uczestnicy uczą się również skanować i drukować swoje prace.