Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

KÓŁKO FOTOGRAFICZNE

    Ideą kółka fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych domowników. Dokumentowanie przemijajacego czasu, wydarzeń, historii, utrwalanie zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii.

    Wykonywanie zdjec prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwosci. Kółko jest okazją do nabycia umiejetności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

 

Cele szczegółowe kółka fotograficznego:

  1. Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii.

  2. Nauka obsługi róznych aparatów (cyfrowych i analogowych)

  3. Poznanie programów komputerowych do obróbki zdjęć.

  4. Rozwijanie zainteresowań własnym regionem.

  5. Umożliwienie domownikom spotkań z ciekawymi ludźmi.

  6. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.

  7. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

  8. Prowadzenie dokumentacji – albumów, umożliwienie zaprezentowania swoich prac w postaci galerii w internecie.

  9. Organizowanie wystaw swoich prac.

 

 

Poniżej zaprezentowane są fotografie wykonane przez naszych domowników.