Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

Konkurs historyczny w Zegartowicach

ARCHIWUM WYDARZEŃ » 2018 » Konkurs historyczny w Zegartowicach

    Dnia 20.11.2018 uczestniczyliśmy w I Konkursie Historycznym w Zegartowicach -  „Moja  Ojczyzna moją miłością”. Konkurs organizowany był przez ŚDS w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach. Celem konkursu było krzewienie postaw patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń, rozbudzanie zainteresowań historią Polski oraz promowanie idei wolności i suwerenności narodów.Uczestnicząc w konkursie włączyliśmy się również w radosne świętowanie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Oficjalne otwarcie spotkania zaingurowała  kierownik ŚDS z Zegartowic pani Renata Kaczmarczyk nastepnie pani terapeutka  Ewa Klimas odpowedzialna za przeprowadzenie całego konkursu przedstawiła regulamin uczestnictwa.

      Nasz Ośrodek reprezentowało dwoje domowników. W konkursie uczestniczyło 8 uczestników ŚDS-ów z Zegartowic, Komornik, Sułkowic i Łysej Góry. Podczas wypowiedzi  można było  przkonac się z jaką powagą i wiedzą przystąpili uczestnicy do tego konkursu.Wyłonienie zwycięzców przez  jury nie było łatwym zadaniem, ponieważ poziom był bardzo wysoki.

     Jury konkursu w składzie:

Przewodnicząca -Pani Wioletta Kopanica - nauczyciel historii w szkole w Krzesławicach,

Pani Halina Gocal- dyrektor szkoły w Sadku Kostrzy, 

Pani Józefa Radmacher- emerytowany nauczyciel historii,

Osoby które  znalazły sie w ścisłej czołowce zwycięzców otrzymyły nagrody oraz dyplomy.

Nagrody główne:

 I miejsce 

-Piotr Cygan ( ŚDS w Zegartowicach, filia Komorniki)

 II miejsce:

-Rafał Kapera ( ŚDS w Zegartowicach)

 III miejsce ex aequo:

- Maria Makuch (ŚDS w Łysej Górze)

- Grzegorz Stożek (ŚDS w Zegartowicach, filia Komorniki)

Na zakończenie konkursuzaproszono wszystkich przybyłych gości na słodki poczęstunek i pyszny obiad.