Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

IV Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych w Brzesku

ARCHIWUM WYDARZEŃ » 2015  » IV Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych w Brzesku

Dnia 15 października 2015 r w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku po raz czwarty odbył się przegląd teatralny, którego organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy„Nadzieja” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku.

Pani Dyrektor Jolanta Piech powitała wszystkich przybyłych gości. Głos zabrali także Starosta Brzeski Andrzej Potępa, radni wojewódzcy Józefa Szczurek-Żelazko i Adam Kwaśniak. 

Swoje umiejętności aktorskie przedstawiło jedenaście zespołów, min. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej i Nowym Sączy, Środowiskowe Domy Samopomocy z Bochni, Żegociny, Proszowic, Ujanowic, Muchówki, Lisiej Góry, Sułkowic oraz z Brzeska.

Temu przedsięwzięciu patronowało Starostwo Powiatowe w Brzesku, a patronem medialnym był Radio RDN Małopolska.

Sponsorami przeglądu było Starostwo Powiatowe w Brzesku, Cukiernia Królewska z Brzeska, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” w Warysiu, firma Macland w Brzesku, Radny Wojewódzki kandydat na Posła do Sejmu RP Adam Kwaśniak, Urząd Gminy Brzesko,Borzęcin, Gnojnik, Dębno.

Swoją obecnością zaszczycili nas Ksiądz Prałat Józef Drabik, Starosta Powiatu Andrzej Potępa, Przewodniczący Rady Powiatowej Kazimierz Brzyk i Radny Rady Powiatu Maciej Podobiński, Radna Wojewódzka Józefa Szczurek-Żelazko oraz Radny Wojewódzki Adam Kwaśniak. Przybyły także Pani Dyrektor MOPS-u w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło oraz Kierownicy GOPS-u Pani Danuta Rogóż z Borzęcina i Pani Barbara Domagała z GOPS-u w Szczurowej. 

W Jury zasiadały Panie Agata Podłęcka, Ewelina Stępień i Kinga Białek , które musiały spośród wszystkich wspaniałych zespołów wyłonić zwycięzców: 

Dyplomami, symbolicznymi Aniołami oraz nagrodami rzeczowymi nagrodzono :

- I miejsce za spektakl pt: „ Homo Sum” ŚDS w Muchówce 

- II miejsce za spektakl pt: „Dwóch plotkarzy” ŚDS w Bochni

- III miejsce za spektakl pt: „Warto być”? ŚDS w Brzesku

Dyplom za najlepszego aktora otrzymała Patrycja Wójcik z SOSW w Złotej natomiast wyróżnienie otrzymali uczestnicy z WTZ w Nowym Sączu.