I PRZEGLĄD BOŻONARODZENIOWY W MUCHÓWCE

ARCHIWUM WYDARZEŃ » 2020 » I PRZEGLĄD BOŻONARODZENIOWY W MUCHÓWCE

15 stycznia br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce zorganizował  "I Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych". W przeglądzie uczestniczyli reprezentanci  placówek z Zagórzan, Rdzawy, Żegociny, Tomaszkowic, młodzież ze SOSW w Bochni oraz nasza grupa z SDS z  Łysej Góry.

Ośrodki zaprezentowały swoje programy artystyczne  , śpiewano również kolędy przy akompaniamencie akordeonu. Po zorganizowanym poczęstunku- obiedzie, miało miejsce uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek przez Burmistrz Nowego Wiśnicza – panią Małgorzatę Więckowską oraz Kierownika MOPS w Nowym Wiśniczu – pana Przemysława Krzyżaka.