V Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

ARCHIWUM WYDARZEŃ » 2016 » V Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

Dnia 21.09.2016 w Regionalnym Centrum Kultularno- Bibliotecznym w Brzesku po raz piąty odbył się Przegląd Teatralny organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Nadzieja"oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku.Pani Dyrektor Jolanta Piech powitała przybyłych gości, głos zabrali również wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg oraz radny wojewódzki Adam Kwaśniak.

Swoje umiejętności aktorskie przedstawiło osiem zespołów teatralnych: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ze Złotej, Warsztat Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej i Nowego Sącza, Środowiskowe Domy Samopomocy z Bochni, Żegociny, Muchówki, Brzeska, Zagurzan. 

Sponsorami Przeglądu Teatralnego byli: Cukiernia KRÓLEWSKA, Piekarnia AWITEKS, MACLAND, sklep DOMERS, współfinansowany ze środków Powiatu Brzeskiego.

Jury w składzie Ewelina Stępień, Beata Staśko, Krzysztof Szydłowski- dyplomami, symbolicznymi Aniołami oraz nagrodami rzeczowymi nagrodziło wszystkie zespoły oraz wytypowało poszczególne miejsca: I miejsce: ŚDS Żegocina- " Inny Świat", II miejsce: ŚDS Bochnia- " Białe czy czarne",III miejsce: WTZ Zawada Uszewska- "Tułacze"

Specjalne wyróżnienie ufundowane przez Panią Poseł Józefę Szczurek-Żelazko otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ze Złotej za przedstawienie pt. "Powtórka z Kapturka"

Nagroda dla najlepszego aktora powendrowała do Izabeli Teja.