Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

KONKURS RECYTATORSKI

ARCHIWUM WYDARZEŃ » 2021 » KONKURS RECYTATORSKI

         Powrót do lat dziecięcych" to temat przewodni przeprowadzonego konkursu recytatorskiego związanego z poezją Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej. Każdy ośrodek który zadeklarował chęć udziału mógł przygotować trzy wiersze, dodatkowym punktowanym elementem były stroje i scenografia. Nagrania należało przesłać do 22 marca. W konkursie wzięli udział domownicy z takich ośrodków jak: ŚDS Bochnia, ŚDS Łysa Góra, ŚDS Lisia Góra, ŚDS Ujanowice, ŚDS Sułkowice, ŚDS Zagórzany, ŚDS Muchówka. 

 Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi nagrodami wyłoniło zwycięzców. Ze względu na poziom prezentacji , samodzielność, sposób interpretacji, a także scenografię,  jury postanowiło przyznać następujące miejsca recytującym:

  

1 miejsce: Andrzej Pietrzyk ŚDS Bochnia, Izabela Tuleja ŚDS Zagórzany, Magdalena Mytnik ŚDS Łysa Góra,

 

2 miejsce: Barbara Tomasiak ŚDS Sułkowice, Maria Makuch ŚDS Łysa Góra, Urszula Kutka ŚDS Sułkowice,

 

3 miejsce: Danuta Struzik ŚDS Bochnia, Krystyna Gładysz ŚDS Łysa Góra, Dominik Hodurek ŚDS Sułkowice.

 

Wszystkim uczestnikom zostały przyznane nagrody które wraz z dyplomami zostaną przesłane pocztą.