I Przegląd Grup Kolędniczych

ARCHIWUM WYDARZEŃ » 2015  » I Przegląd Grup Kolędniczych

   29.01.2015 po raz pierwszy nasz ośrodek zorganizował I Przegląd Grup Kolędniczych Osób Niepełnosprawnych. Ku naszej radości swoją obecnością zaszczyciły nas ośrodki: SOSW ze Złotej, ŚDS z Ujanowic, ŚDS z Bochnia, WTZ z Zawady Uszewskiej, WTZ z Nowego Sącza oraz gospodarze ŚDS z Brzeska.

Spotkanie rozpoczęło się krótką przemową ks. Józefa Waśko na temat istoty propagowania zwyczajów świątecznych oraz rangi tychże świąt, jak również przywitanie przybyłych ośrodków przez panią dyrektor Jolantę Piech. Program imprezy obejmował prezentacje przedstawień jasełkowych poszczególnych ośrodków, w dalszej kolejności nastąpiło podziękowanie Pani Dyrektor oraz rozdanie upominków. Celem spotkania było zaprezentowanie swoich umiejętności wokalno- aktorskich wszystkich domowników, integracja oraz propagowanie zwyczajów świątecznych naszego regionu. Ukoronowaniem wydarzenia było wspólne biesiadowanie oraz poczęstunek. Odbytą imprezę można uznać za udaną, była bowiem szansą ponownego spotkania się uczestników oraz okazją do nawiązania nowych znajomości.