DZIEŃ SENIORA W ŁYSEJ GÓRZE

ARCHIWUM WYDARZEŃ » 2020 » DZIEŃ SENIORA W ŁYSEJ GÓRZE

      W ubiegłą niedzielę, dnia 26.01.2020r, jak co roku w Zespole Szkół w Łysej Górze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora, której organizatorem byli sołtys wsi – pani Bożena Sacha i  KGW z Łysej Góry. Spotkanie Seniorów poprzedzone było mszą św. w kościele parafialnym.           Następnie, przy pięknie zastawionych stołach, o których wystrój i pyszne smakołyki zadbali organizatorzy, zasiadła liczna grupa gości. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli lokalnego samorządu na czele ze starostą brzeskim – panem Andrzejem Potępą.                                                     Część artystyczną rozpoczął występ naszych podopiecznych zakończony owacją na stojąco. Po posiłku dzieci z zerówki i młodszych klas,  zaprezentowali się w tańcach góralskich przy muzyce kapeli ludowej. Wszyscy występujący otrzymali drobne upominki.